SAAD BIN ABI WAQQASH z

 

Nama lengkapnya adalah Sa’ad bin Abi Waqqash bin Uhaib Az-Zuhri. Beliau berkuniah Abu Ishaq. beliau juga sering dipanggil dengan nama Saad bin Malik Az Zuhri. Kakeknya ialah Uhaib, putera dari Manaf yang menjadi paman dari Aminah bintu wahab ibunda Rasulullah n.. Oleh karenanya berdasarkan garis keturunan, beliau termasuk paman Rasulullah n dari jalur ibu. Rasulullah n pernah membanggakan beliau kepada beberapa orang shahabat, beliau mengatakan “Inilah pamanku. Coba tunjukkan padaku siapa yang punya paman seperti pamanku!”

KEUTAMAAN SAAD BIN ABI WAQQASH

Sangat banyak keutamaan yang ada pada shahabat yang mulia ini. Beliau adalah salah seorang diantara sepuluh orang sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau merupakan orang yang keempat lebih dulu masuk Islam dalam umur 17 tahun. Beliau seorang yang mahir membuat panah juga pandai dalam memainkannya,  orang yang pertama dalam melontarkan panah dalam perang fii Sabillillah dan pertama pula seorang yang terkena panah fii sabilillah. Beliau  merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah dengan jaminan kedua orang tua beliau n , oleh karenanya beliau patut bangga dengan jaminan ini . selain itu beliau adalah salah seorang sahabat yang doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah l. Hal itu disebabkan do’a Rasulullah untuknya. Pada suatu hari ketika Rasulullah menyaksikan dari Sa’ad sesuatu yang menyenangkan dan berkenan di hati beliau, beliaupun berdoa:

“Ya Allah, tepatkanlah bidikan panahnya dan kabulkan­lah do’anya”    

Beliau adalah seorang pemuda yang begitu gigih dalam berpegang terhadap agamanya. Hal ini terbukti ketika beliau memutuskan untuk memeluk Islam. Beliau diuji dengan ibunya yang mogok makan sampai beliau mau kembali kepada agamanya yang dahulu. Sungguh ucapan beliau ini begitu masyhur :

“Sesungguhnya aku sangat mencintai ibu. Tetapi aku lebih cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah! Seandainya ibu mempunyai seribu jiwa, lalu jiwa itu keluar dari tubuh ibu satu persatu (supaya aku  keluar dari agamaku), sungguh aku tidak akan meninggalkan agamaku karenanya.”

Tatkala ibu beliau mengetahui kesungguhan ucapan beliau, maka diapun akhirnya mengalah. Lalu  menghentikan mogok makan sekalipun dengan perasaan terpaksa. Maka Allah l  menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad n  yang artinya,

“Dan kalau keduanya memaksa engkau menyekutukan-Ku (dengan) apa yang engkau tidak ketahui jangan diturut, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.[Q.S. luqman :….]

Beliau mengikuti perang badar. Dalam perang tersebut gugurlah adik kesayangan beliau Umair, yang kala itu masih belum baligh namun memaksa untuk ikut terjun dalam kancah perang, semoga Allah meridhainya. Beliau juga merupakan pahlawan dalam perang uhud. Bersama kurang lebih sepuluh orang shahabat, melindungi Rasulullah n kala kaum muslimin dalam suasana kacau dan berpencar jauh dari Rasulullah n . Dengan cekatan beliau memanah kaum musyrikin dan membunuh mereka. Sampai-sampai Rasulullah berucap : panahlah wahai saad, ayah ibuku menjadi tebusanmu”. Demikianlah beliau senantiasa mengikuti sekian banyak perang bersama Rasulullah n .

SINGA YANG MENYEMBUNYIKAN KUKUNYA, SANG PENAKLUK QADISIYAH

“singa yang menyembunyikan kukunya” demikianlah dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf tentang beliau. Pada waktu Umar bin Al Khattab menjadi khalifah, beliau diangkat menjadi komandan pasukan yang dikirimkan untuk memerangi kekaisaran Persia. Berkumpulah kaum muslimin dari seluruh penjuru negeri ke Madinah untuk mengikuti peperangan ini. Sebanyak 30.000 kaum muslimin yang terdiri dari veteran perang Badar, bai’at Ridwan, serta para shahabat yang bergabung dalam fathu Makkah. Ikut serta pula sekitar 700 orang putra-putra para sahabat, ditambah pejuang-pejuang muslim lainnya.  Walaupun pejuang kaum muslimin begitu banyak, tetap saja jumlah tersebut terlalu sedikit dibanding jumlah tentara kekaisaran persia yang berlipat dan lengkap dengan alat-alat perang. Namun dengan tekad yang kuat disertai tawakal kepada Allah, kaum muslimin tak sedikitpun gentar dengan musuh. Dengan keberanian yang luar biasa mereka mampu menyeberangi sungai trigis yang dalam dan berbahaya. Lalu bertempur dengan pasukan persia yang berada di seberang sungai. Sungguh merekalah para pejuang Islam yang patut dibanggakan.

Pada hari al harir (pembebasan) kaum muslimin berhasil membunuh panglima persi yang bernama Rustam. Dengan sebuah lembing milik salah seorang muslimin terpisahlah kepala dari jasadnya. Ciutlah nyali tentara api, dan gentarlah mereka dengan keberanian kaum muslimin. Akhirnya kaum Muslimin berhasil menaklukkan persia pada tahun 15 H di Qadisiyah. Setahun setelahnya Julailak dapat ditaklukkan, dan pada tahun 17 H dapat menaklukan Madain dan Bani al-Kuffa. Demikianlah pasukan Allah yang dipimpin oleh Saad dapat memadamkan api persia dan mengalahkan para penyembahnya

Murid-murid Sa’ad bin Abi Waqqash banyak, diantara yang meriwayatkan hadits dari beliau dari kalangan shahabat adalah Abdullah bin ‘AbbasAbdullah bin ‘Umar dan Khaulah binti Hakim, dan dari kalangan tabiin adalah Mujahid, Alqamah bin Qais, Said bin al Musayyab

AKHIR KEHIDUPAN

Sa’ad bin Abi Waqqash z dikaruniai Allah usia lanjut, yakni lebih dari 80 tahun. Beliau memiliki kekayaan yang lumayan. beliau dilimpahi harta yang banyak, yang baik dan yang halal sekaligus. Tetapi ketika wafat telah mendekatinya, ia memberi isyarat ke arah peti simpanannya, yang ketika mereka buka dan keluarkan isinya, ternyata sehelai kain tua yang telah usang dan lapuk. Disuruh­lah keluarganya mengafani mayatnya nanti dengan kain itu. Ia berkata, “Kafani aku dengan jubah ini. Dia kudapatkan dari seorang musyrik dalam perang Badar. Aku ingin menemui Allah l  dengan jubah itu”. Demikianlah, gemerlapnya dunia tidak akan menyilaukan dan membuat takjub shahabat mulia ini. Hanya kerinduan untuk bertemu dengan Allah dan jannah-Nya yang diidamkan olehnya. Allahpun mengambil ruh dari sahabat yang mulia ini, pada tahun 55 Hijriyah di Aqiq. Beliau dimakamkan dipekuburan Baqi bersama para shahabatnya.

Selamat jalan wahai pahlawan Qadisiyah, jasa-jasamu akan senantiasa dikenang oleh kaum muslimin.  Semoga Allah mempertemukan kita dijannah-Nya. Amin Wallaahu a’lam bish showaab

Iklan