Soal: apabila ada seseorang yang menyerahkan barangnya (pada orang lain) supaya diperjualbelikan. Dan setelah orang yang diserahi barang itu mendapatkan seseorang yang akan membelinya iapun datang kepemilik barang dan membeli barang dari pemiliknya dengan harga yang lebih murah setelah dia mendapatkan jaminan akan pembelian barang itu. Sang pemilik barang tidak mengetahui dengan harga yang ia dapatkan. Apakah amalan ini boleh?


Jawab: barang siapa menjadi wakil dalam penjualan suatu barang, kemudian datang seseorang untuk membelinya dengan harga yang disepakati bersama. Lalu wakil itu datang kepada sang pemilik untuk membeli barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah disepakati bersama dengan calon pembelinya tanpa sepetahuan dan ijin dari pemilik tentang kesepakatan itu- maka hal tersebut tidak boleh, sebab adanya kedustaan dan pengkhianatan terhadap amanah, juga karena didapatkannya mudharat bagi si pemilik barang sebagai penjualnya

Iklan